M·U·R hardware

Designet med fokus på kvalitet og anvendelse
MUR 2T-4

M·U·R Systemet består af en solid boks med et stort display der tydeligt viser, om maskinen er i drift, eller viser den konkrete stopårsag.

Boksen tilsluttes f.eks. et numerisk tastatur, via USB, for at operatøren kan angive stopårsager, ud fra en liste der er defineret på forhånd af virksomheden. Efter indtastningen vises koden for stoppet i boksens display, indtil stoppet ophører.

Derved er det let for operatøren, at angive årsagerne til de stop der forekommer. Dette giver en langt større sikkerhed for at registreringer foretages korrekt, hvorved datagrundlaget bliver præcist og viser de reelle problemer.

Visuelt fokus

I et produktionsmiljø er det vigtigt at det er let for operatøren og for ledere, at se displayet på boksen.

Det store display gør aflæsning hurtig, under alle lysforhold.

Solid opbygning

Boksen er designet til industrielle miljøer og er fremstillet i pulverlakeret stål, der gør boksen solid. Dermed er boksens computer og interfaces godt beskyttet.

Enkel montering

Det er let at montere boksen på maskinen og tilslutte strøm og netværk med mere. Boksens front plade afmonteres i ét stykke og giver god plads til at montere stik og bolte.

Operatør interface

Mange muligheder, tilpasset virksomhedens behov
MUR stop årsager 500

M·U·R Systemet giver mulighed for at operatøren eller andre brugere, kan angive årsager til de stop der forekommer.

Der kan frit defineres et antal stopårsager, som operatøren efterfølgende kan bruge til at kategorisere stoppene der forekommer.

Det er muligt at have op til 99 stopårsager, men i praksis vil 8-12 årsager række.

Den første årsag bør altid være “Udefineret” eller “Ukendt”, da det er denne årsag som systemet vælger hvis ikke andet bliver angivet af operatøren.

Trykknap

Tryckknapp 500

Den enkleste mulighed for operatør indtastning er en trykknap.

Ved stop trykkes det antal gange som stoppet har som kode, i den forud definerede kode liste.

Denne løsning egner sig bedst til få stopårsager, f.eks. ved en analyse af omstillingstid på en maskine.

Keypad

DSC_8309

Et numerisk tastatur er den mest almindelige metode for operatør indtastning.

Det er let for operatøren at taste et eller to cifre efterfulgt af f.eks. “+” tasten, det angiver at hele stoppet har denne årsag.

Der kan tilsluttes forskellige typer, der passer til miljøet som tastaturet skal fungere i.

Computer skærm

Terminal 500

En computer, evt. med touch skærm gør det let for operatøren at angive stopårsagen, via M·U·R terminalen. Samtidig er det muligt for operatøren at se historik og andre data, hvis operatøren er tilladt adgang.

Denne løsning er isæt fordelagtig hvis der er tilsluttet flere maskiner til hver MUR boks, eller hvis der er installeret flere MUR bokse.

Smartphone

MUR Cell 500

Det er også muligt at angive stopårsagen via en smartphone. Denne løsning er meget fleksibel for operatøren og er især praktisk, hvis MUR systemet er installeret på store anlæg.

Desuden kan f.eks. status- og analyse sider tilgås via smartphones.

Tilslutning

Utallige muligheder via analog og digitale indgange
PLC 500

M·U·R Boksen kan tilsluttes en maskines styring, f.eks. en PLC. Tilslutningen sker til en spændingsfri kontakt, der når den sluttes, giver M·U·R Boksen besked om at maskinen er standset.

Photo cell1 500

Det er også muligt at tilslutte f.eks. en fotocelle til M·U·R Boksen og derved indirekte at måle om maskinen er i drift, ved at “se” om der kommer produkter ud af maskinen, med den ønskede frekvens.

Kablage mekanisk givare2 500

Det er også muligt at anvende en mekanisk føler eller aftaster til at registrere om maskinen er i drift.  Andre muligheder er f.eks. en induktiv- eller kapacitiv aftaster, mulighederne er næsten ubegrænsede.

M·U·R Boksen har desuden en analog indgang, så der kan tilsluttes f.eks. en temperaturføler, en vibrationssensor eller måle probe.

Derved kan M·U·R Boksen fortløbende registrer en temperatur, et mål eller holde “øje” med om udstyreret kører unormalt. Status og historik kan vises på en info skærm, samt gemme data i M·U·R serveren.