Brugervenlig software

Det er let for operatører og andre brugere at anvende M·U·R Systemet

M·U·R Systemets software er let at finde rundt i, via et enkelt menu system. Strukturen er opbygget intuitivt, hvorved oplæringen i brugen normalt er kortvarig. Du kommer hurtigt i gang med at bruge systemet effektivt.

Afhængigt af virksomhedens behov, kan basis funktioner eller mere avancerede værktøjer “låses” op, så de enkelte bruger har adgang til de områder de har brug for.

Intuitiv opbygning

Hvis noget er svært og ulogisk bliver det ikke brugt

Brugerfladerne er lette at anvende, der kræves ikke langvarig træning af medarbejderne for at få fuldt udbytte af systemet. Operatører og teknikere kan hurtigt komme i gang med at registrere og med at bruge de opsamlede data.

Der er forskellige brugerflader, lavet til de enkelte funktioner i systemet. Operatører vil således bruge en særlig terminal skærm til data opsamling og driftslederen har en anden brugerflade der viser status, og hvor skift og andet kan planlægges.

På alle skærmbilleder er der direkte adgang til en hjælpe menu, med beskrivelse af hvordan man skal anvende skærmbilledet. Dermed kan de fleste personer med lidt indledende træning, selv arbejde videre med systemet og lære at bruge de enkelte elementer fuldt ud.

M·U·R Client

MUR-Terminal

 

Her starter alle mulighederne.

Fra skærmbilledet “Client” klikker du og dine kolleger videre til de muligheder, som I har brug for, i jeres daglige arbejde.

Afhængig af bruger status, er kun nødvendige værktøjer og muligheder  åbne for den enkelte person.

Man kan kun få adgang ved at logge sig ind, derved er der hele tiden styr på hvem der gør hvad i systemet.

M·U·R Terminal

MUR Terminal 500

 

Terminal skærmen giver mulighed for at operatøren eller andre brugere, kan angive årsager til de stop der forekommer.

Der kan frit defineres et antal stopårsager, som operatøren efterfølgende kan bruge til at kategorisere stoppene der forekommer.

Det er muligt at have op til 99 stopårsager, men i praksis vil 8-12 årsager række.

Den første årsag bør altid være “Udefineret” eller “Ukendt”, da det er denne årsag som systemet vælger hvis ikke andet bliver angivet af operatøren.

M·U·R Gantt

MUR Gantt 500 3

 

Her har du hurtigt overblikket over driften på et billede. Denne skærm viser den øjeblikkelige drifts situation samt historikken i en valgt pariode bagud.

Der kan Zoomes direkte på en touch skærm eller med musen på almindelige computer skærme.

Det er muligt at definere skift og ferier direkte, hvorved M·U·R Systemet kan fraregne denne tid ved OEE beregninger.

Desuden kan der indsættes kommentarer til de enkelte hændelser.

M·U·R Vis

MUR View 1000

 

På denne skærm kan du se den aktuelle tilstand for de maskiner der er tilsluttet til en M·U·R Boks.

Skærmen minder meget om M·U·R Gantt, men giver kun mulighed for at se status. Kommentarer og planlægning kan ikke foretages.

Skærmen er velegnet til personer der blot skal have overblik.