M·U·R giver dig overblik

Effektiv drift kræver præcis viden, om alle elementer i produktionen

Hvor godt udnytter du dine maskiner?

Kender du årsagen til dine stop?

M·U·R Systemet gør det let, at følge og forbedre driften.  

Effektiv tidsregistrering af stop og drift

M·U·R Systemet giver dig et uundværlige data-grundlag, der præcist viser, hvor værdifuld produktionstid tabes og hvor en indsats, vil gøre mest gavn for produktiviteten.

Enkel og præcis dataopsamling, samt let adgang til registrerede data, gør M·U·R systemet særdeles effektivt i daglig brug.

Systemet kan stort set tilsluttes enhver maskintype, via integrerede interfaces i M·U·R boksen. En mulighed er at tilslutte systemet til maskinens styring f.eks. en PLC. Men det er også muligt at montere f.eks. en fotocelle der “ser” om der kommer produkter ud, med det ønskede interval.

Hurtigt overblik over M·U·R Systemet

Et komplet system for registrering af stoptid og drift
MUR 2T-4

M·U·R Box

M·U·R Systemet består af en boks, der muliggør let tilslutning til stort set enhver type maskine. Op til 10 maskiner kan tilslutte til én M·U·R box.

Boksens store display viser tydeligt om maskinen er i drift eller standset. Er maskinen ikke i drift, vises den registrerede stopårsag i displayet.

Boksen rummer både mulighed for digital og analog tilslutning.

bvGgBhYk_d85LCXzH3hNhQe7lYd2HRIVsIHwp5oX33A

M·U·R Brugerflade

De enkle og overskuelige brugerflader gør brugen let og intuitiv.

Basis systemet giver dig mulighed for registrering og opfølgning samt visualisering af status for driften.

Systemet kan udvides med blandt andet OEE måling og andre analyseværktøjer, samt ERP integration og temperatur logning.

MUR info screen 850

M·U·R Infoskærm

Visualisering af driften på centrale skærme, er en stærk metode til at forøge opmærksomheden på stop, så udbedring sker hurtigere.

Vi oplever ofte at installation af M·U·R Systemet med info skærme, i sig selv hæver produktiviteten med 10-15%, alene på grund af den forøgede opmærksomhed som visualiseringen medfører.

Hvorfor vælge M·U·R Systemet?

Nogle gode grunde:

Let at opsætte:

Systemet er meget brugervenligt og intuitivt opbygget. Der behøves sjældent gennemført langvarig træning for at brugerne kan tage systemet i brug.

Mange kunder er helt selvhjulpne og udbygger M·U·R Systemet efter voksende behov. Du behøver ikke at involvere kostbare teknikere og konsulenter for at komme i gang med M·U·R Systemet

Vi bistår også gerne med opsætning og ibrugtagning, så du er sikker på at få fuldt udbytte af systemet.

Hurtig rapportering:

M·U·R Systemet giver dig mulighed for at få diverse rapporter i hånden meget hurtigt. Der kan vises f.eks. Pareto diagrammer for de hyppigste stopårsager, med få klik.

Data kan eksporteres til Excel, eller rapporter kan udskrives direkte. Hvorved du altid har de seneste data med til tavle- eller opfølgningsmøder, uden at du behøver at bruge lang tid på at opstille rapporter og diagrammer.

Få følgende fordele, blandt flere:

Overblik i realtid

M·U·R Systemet kan vise dig den helt aktuelle status for driften, på din computer, din Smartphone eller på lokale infoskærme. 

Infoskærmene kan opsættes til at vise præcist det, der skaber størst mulig værdi og retter fokus på en effektiv eksekvering af driften.

Bedre maskinudnyttelse

Ved at vise den reelle drifts tilstand, så operatørernes fokus rettes mod at holde maskinerne i gang, forøges den værdiskabende tid og maskinerne får en højere udnyttelsesgrad.

Desuden giver M·U·R Systemet værdifulde data til brug ved optimering, så dine resurser kan bruges på at minimere eller fjerne de stopårsager der giver de fleste maskinstop.

Systemet gør det også lettere for operatørerne at kommunikere de problemer de oplever, ved at have et faktisk datagrundlag til at støtte deres observationer.

Forøget kapacitet

Med en forbedret udnyttelse af maskiner og udstyr forøges den tid der er til rådighed for værdiskabende produktion: Kapaciteten forøges med andre ord.

Eksempelvis kan indkøb af en ekstra maskine ofte udskydes, på grund af den opnåede kapacitetsforøgelse.

Det vil desuden være muligt at tage flere ordre ind, med den eksisterende maskinpark.

Forenklet driftsledelse

Effektiv opfølgning på maskinudnyttelse kræver lederskab i særklasse. M·U·R Systemet automatiserer dette krævende og ellers langsommelige arbejde, der ved manuel registrering sjældent giver et reelt og præcist billede af driften.

M·U·R Systemet vil vise præcist hvor lang tid maskinerne har produceret emner og hvor lang tid der er gået med stop af forskellige grunde.

Det er let for den daglige leder, at gå tilbage i M·U·R Systemets registreringer og drøfte hændelser med operatørerne. Man kan direkte se hvornår der er forekommet stop, og er der ikke angivet en stopårsag kan operatøren som regel huske hvad der skete, hvis opfølgningen sker ved afslutningen af et skift.

Overdragelse mellem skift forenkles også, da det efterfølgende skift kan se hvordan driften på det foregående skift er forløbet.

Mere præcis kalkulation

Tilbagemeldinger i ERP systemer eller via arbejdssedler, giver normalt ikke et detaljeret billede af den reelle afvikling af en given ordre.

M·U·R Systemet kan hjælpe dig med at føre statistikker over de forskellige produktioner af varenumre, så der skabes et præcist billede af hvad det reelt koster at producere de enkelte varenumre.

En præcis kalkulation er ofte afgørende for om en ordre vindes og om der samtidig kan tjenes penge på ordren.

Det er også muligt at få data for hvor mange timer operatører kan udføre  andre opgaver, når de arbejder med overvågning af procesanlæg.

Indsamling af sådanne erfaringstal kan som eksempel vise, at der ved produktion af et givent produkt, er plads til at operatøren kan udføre parallelle opgaver i f.eks. 60% af tiden. Dette kan så planlægges uden at operatøren belastes for meget, så fokus fjernes fra proces anlægget, men samtidig mest muligt så lønandelen nedbringes.

Forbedret bundlinie

Disse punkter vil forøge bundlinien, til gavn for virksomheden. Desuden vil visualiseringen af driften give mere ro og mindre stress, da stop hurtigere registreres og udbedring og opfølgningen ligeledes kan gennemføres hurtigere.

Systematisk vedligehold

M·U·R Systemet kan anvendes til effektiv systematisk vedligehold. Der foregår en løbende registrering af driftstiden og der kan oprettes vedligeholdelsesopgaver der meldes til operatøren eller vedligeholdelses personalet i de ønskede intervaller.

Gennemførte reparationer og vedligehold kan registreres, sammen med reservedels forbruget.

Data logning

M·U·R boksen har en analog indgang der gør det muligt, direkte at tilslutte eksempelvis en temperaturføler. Datalogningen kan således registrere f.eks. en temperatur løbende og udløse en alarm, hvis kritiske niveauer nås. Alarmen kan opsættes som en besked der sendes til ønskede mobiltelefoner, eller vises på en central infoskærm.

Hvem vi er:

MUR-Danmark er startet af professionelle optimerings- og drifts-folk. Vi har selv har stået med behovet, for præcis stoptids-registrering. Vi bruger derfor selv M·U·R boksen ved gennemførelse af optimerings-analyser for vores kunder.

Hvad vi vil:

Vi vil gerne dele vores gode erfaringer med systemet, med dig. Vores mål er at sikre dig og din virksomhed et stærkt grundlag for forbedringer, gennem indsamling af valide og præcise data med M·U·R systemet.

Hvad vi kan:

Uanset om du selv vil installere og opbygge dit system eller du hellere vil have en nøglefærdig M·U·R løsning der passer til dine behov, kan vi levere dig en løsning der leverer dine ønskede data.

Hvad vi gør:

Vores mål er at sikre dig en god løsning der fungerer. For os er leverancen først afsluttet når du er tilfreds, og har de ønskede data i “hånden”.

Besøg vores LinkedIn side:

Besøg vore internationale kolleger:

© MUR-Danmark ApS 2016